Vi har transport af
korn og foderstoffer til
og fra producenterne.